Tin Mới

Điều Khoản Sử Dụng

Về việc sử dụng thông tin

Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho bất kì hành động, việc làm, lời nói của bản thân. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kì vấn đề pháp lí nào phát sinh từ việc đọc, bình luận và viết bài trên Website : https://www.baohay247.com/
Về quyền miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong các bài viết có thể vẫn còn thiếu sót hoặc không còn đúng với thời điểm hiện tại. Do vậy Website Báo hay 24/7 từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến sai sót và thiệt hại có thể xảy ra hay đã xảy ra với bạn hoặc với người khác do bạn sử dụng thông tin từ trang web này.
Về bình luận

- Bình luận phải là tiếng Việt có dấu.
- Bình luận phải sử dụng ngôn ngữ lịch sự.
- Bình luận có thể bị xóa mà không cần thông báo trước nếu bình luận vi phạm các tiêu chuẩn về sử dụng ngôn từ.
- Bình luận sẽ bị xóa nếu có tình trạng spam hoặc quảng cáo.
Về bản quyền

Tất cả các bài đăng trên Website 
Báo hay 24/7 do các thành viên Biên soạn và tổng hợp được ghi rỏ và trích dẫn nguồn đầy đủ .
Website Báo hay 24/7 không chịu trách nhiệm cho tất cả các bài viết do các thành viên đăng trên website.
Làm ơn ghi rỏ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Email :