Tin Mới

Thông tin lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 13/5/2020 đến ngày 19/5/2020

Thông tin lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 13/5/2020 đến ngày 19/5/2020 

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, để nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho Quý khách hàng, từ ngày 13/5/2020 đến ngày 19/5/2020 sẽ ngừng cấp điện để công tác tại các khu vực như sau: