Tin Mới

Sẽ có thêm 14.400 tỷ đồng cho hộ nghèo

Sẽ có thêm 14.400 tỷ đồng cho hộ nghèo

Khoản tiền này sẽ được hỗ trợ dưới hình thức cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ được hỗ trợ thêm 14.400 tỷ đồng trong năm nay. Khoản ưu đãi này sẽ tạo cơ hội về vốn cho người nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa…. tạo sinh kế, việc làm hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tạo nhà ở, xây dựng các công trình nước sạch nông thôn và cho học sinh - sinh viên vay vốn để học tập…

Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội đang phục vụ cho trên 6,5 triệu hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với dư nợ đạt trên 216.000 tỷ đồng. Tín dụng chính sách cũng được coi là một trong những công cụ hữu hiệu trong xóa đói giảm nghèo của Việt Nam.


Nguồn : https://vtv.vn/trong-nuoc/se-co-them-14400-ty-dong-cho-ho-ngheo-20200517052340296.htm